0515 23 28 50

Gelijkstelling stikstofexcretie biologisch en gangbaar gehouden melkkoeien

Stikstofexcretie van biologische melk- en kalfkoeien wordt ook afhankelijk van de melkproductie en het ureumgehalte
Top