0515 23 28 50

Rechtbank: rechtsgevolgen positieve weigering gelijk aan vergunning

Een positieve weigering kan ook in rechte worden aangevochten en is daarom juridisch gelijkwaardig aan een natuurvergunning.
Top