0515 23 28 50

Vorming herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop onbenutte fosfaatrechten

Alle toegekende fosfaatrechten kunnen worden aangemerkt als bedrijfsmiddel, omdat de belastingplichtige de intentie had deze te benutten
Top